KAUÇUK KOMPANSATÖRLER

Teknik Özellikleri  
Basınç PN16
Sıcaklık 100 °C
Naylon Lifler Kord Bezi
Flanş Malzemesi Çelik St 37,2
GGG 40,3
Kauçuk Malzemesi EPDM
NR (Opsiyonel)
BUTYL (Opsiyonel)
NBR (Opsiyonel)
Genleşme Eksenel +15 mm -20 mm
Yanal 15 mm
Açısal 10°

Kauçuk Malzeme Özellikleri
NR Yıpratıcı Malzemeler, Atık Su, Çamur, Atık Yağ Emülsiyonları, Kalsiyum,
EPDM Sıcak Su, Tuz Çözeltili Soğutma Suları, Klorlu Çözeltiler, Esterler ve Ketonlar,
NBR Petrol Tabanlı Ürünler, Basınçlı Hava, Doğalgaz (LPG Hariç), Yüksek Oktanlı Yakıtlar ve %50 Oranına Kadar Aromatik Hidrokarbonlar ve
Metanol ıçeren Yakıtlar, Soğutma Suyu Devreleri, Aşındırma Etkisi Olan Yağlar.


Maksimum Basınç Dayanıklılığı: Kauçuk kompansatörler kimyasal komposizyonu ve mükemmel şekillendirme tekniği nedeniyle şekillendirme tekniği nedeniyle 40g/cm2 üzerindeki patlama basınçlarında ya da 10 kg/cm2 normal iç basınçlarda kullanılabilirler. Ayrıca 700 mmHg vakuma dayanabildiği gibi emme ve basmada pompa sistemlerinin
vazgeçilmez elemalarıdandır.

Maksimum Sıcaklık Dayanıklılığı: Kauçuk kompanssatörler üstün ısıya dayanıklı bir yapıya sahiptirler.
Bu özelliklerinden dolayı sıcak su sistemlerinde de kullanılabilirler.

Minimum Titreşim ve Ses Oranı: Kauçuk kaompansatörleri çok yumuşak iskelet yapısı nedeniyle her yündeki titreşimi ve yoğun sesleri izole ederler, gürültü oluşumun önlerler.

Diğer Avantajlar: Sıcaklık değişiminden oluşan uzama ve kısalmayı emerler, yanal ve açısal hareketleri dengelerler.
Suyun vuruntusunu emerler ve koç darbesini önlerler. Flanşlerı döner tip olduğu için boru hatlarına kolaylıkla monte edilebilirler.

Ayrıca, her basınç kademesine uygun flanşlarla teçhiz edilebilirler. Conta ve salmasta gerektirmez.
Uygulamalar: Klima, havalandırma sistemleri,sıhhi tesisatlar, Hava kompresörleri, Boru hatları, Kanalizasyon ve drenaj hatları, pompalarda emme ve bsma ağızları, Sıcak hava hatları, Endüstriyel tesisler, Güç makinaları, Denizsel sistemler